Edukacja

Rok przedszkolny 2020/2021
upływać nam będzie pod hasłem :
Baśnie i bajki polskie

Obcowanie dziecka ze sztuką, bycie jej odbiorcą, wywiera pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Równie ważną rolę odgrywa także własna aktywność artystyczna malucha, a zatem bycie twórcą.

Realizujemy cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Koncentrujemy się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Program edukacji artystycznej

Zajęcia „Sztuczki ze sztuką”

Na naszych zajęciach przedstawiamy dzieciom tajemnice artystycznych pracowni, pory roku ukryte w dziełach sztuki i odkrywamy, co stanie się, gdy połączymy ze sobą barwy. Wprowadzamy w świat niezwykłych malarzy, rzeźbiarzy i architektów.
Zajęcia wprowadzające w świat barw i odcieni,  oraz w ich znaczenia w dziełach sztuki. Pod czas zajęć dowiemy jak mieszać ze sobą kolory. Jaka jest różnica między kolorami podstawowymi, a pochodnymi? Czy kolory mają wpływ na nasze życie? I czy malarze dobierali barwy według jakiegoś klucza?

Wielka Szkoła Rysowania

Wielka szkoła rysowania to cykl zajęć autorskich prowadzonych w naszym przedszkolu pod patronatem Dyrektora placówki – Pani Grażyny Gładysz – z wykształcenia plastyka. Nauka rysowania na podstawie wesołych wierszyków: mali rysownicy doskonale się bawią, odnosząc jednocześnie swoje pierwsze sukcesy. Dzieci uczą się rozpoznawać w przedmiotach i obiektach figury podstawowe, i krok po kroku składają z nich spójne obrazy. W ten sposób podczas zabawy poznają zarówno tajniki malowania, jak i brzmienie mowy.

Zajęcia fotograficzne

W oparciu o nasz autorski program, dzieci w trakcie ćwiczeń poznają zasady kompozycji, robią zdjęcia z perspektywy żabiej i ptasiej, obserwują jak zmienia się plastyka fotografowanego przedmiotu w zależności od kąta padania światła. Fotografują to co je otacza na co dzień w przedszkolu: przedszkolne podwórko, sale, zabawki, siebie nawzajem.

Założenia do pracy dydaktyczno-wychowawczej

Ze sztuką za pan brat 

Obcowanie dziecka ze sztuką, bycie jej odbiorcą, wywiera pozytywny wpływ na rozwój dziecka.
Równie ważną rolę odgrywa także własna aktywność artystyczna malucha, a zatem bycie twórcą. Twórczość plastyczna umożliwia bowiem poznawanie różnorodnych zjawisk i ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Jest ważną formą ekspresji, innej niż werbalna. Nierzadko także dostarcza opiekunom informacji o charakterze diagnostycznym i jest wykorzystywana przez nauczycieli w pracy. Przedszkolak może być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą, jeśli podejmie własną aktywność artystyczną. Pełnienie obu tych funkcji przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Istotne jest zatem, aby maluch miał okazję występować w obu tych rolach i by pozostawały one w dynamicznej równowadze. Można o to zadbać, z jednej strony umożliwiając przedszkolakowi uczestnictwo w różnego typu wystawach, organizując wizyty w muzeach czy galeriach, a z drugiej – zachęcając go do własnej twórczości. Obcowanie ze sztuką może odgrywać ważną rolę edukacyjną. Poznając dzieła plastyczne różnych twórców, które powstały w innych okresach historycznych, rejonach świata i kręgach kulturowych, dziecko wzbogaca swoją wiedzę kulturową. Ma możliwość zaobserwowania odmiennych sposobów widzenia i przeżywania świata. Uczy się wyrażania emocji i pozawerbalnych metod komunikacji. Zdobywanie wiedzy przez malucha w kontakcie ze sztuką wiąże się także z analizą treści oglądanych dzieł plastycznych. Mogą być one bowiem cennym źródłem informacji związanych nie tylko ze sztuką, ale także z historią, obrzędami, stylami architektonicznymi, przedmiotami, strojami czy nawet przyrodą. równowadze.  

 

Podstawa programowa

W  „Tęczowym Ognisku” realizujemy cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Koncentrujemy się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. W naszej pracy korzystamy z wielu metod odpowiednio dopasowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.

 

W roku przedszkolnym 2020-21 podstawa programowa będzie realizowana na bazie podręczników:

Klasa 0 - Kotki
Tytuł pakietu - Hop do góry!
autorzy: Małgorzata Janiak, Kamila Witerska
Wydawnictwo i rok wydania: PWN 2018

Podręczniki dla 5-latków:
Zajączki
Tytuł pakietu - Olek i Ada B (5-latek), 
autorzy: Iwona Fabiszewska Klaudia Wilk Wiesława Żaba-Żabińska, 
Wydawnictwo i rok wydania: Grupa MAC S.A. 2018

Podręczniki dla 4-latków:
Smerfy
Tytuł pakietu - Olek i Ada,grupa wiekowa czterolatek poziom A+, 
autorzy: Marzanna Cieśla, Agnieszka Horabik, Monika Smułka, Wiesława Żaba-Żabińska, Marzena Kwiecień
Wydawnictwo - MAC 2018.

Podręczniki dla 3-latków:
Biedronki i Motylki
Tytuł pakietu - "Nowa trampolina 3 latka"
autorzy: Magdalena Król, Magdalena Oleksy-Zborowska
Wydawnictwo - PWN
Rok wydanie - Warszawa 2019

 

2020-2021 - Podręczniki do nauki j. angielskiego

Grupa wiekowa: 6 - latki; 
Podręcznik HEROES, edycja 2020-2022, Nowa Era Sp. z o. o. 2017 r.
Grupa wiekowa: 5 - latki; 
ENGLISH PLAY BOX 2, autor: Dorota Sikora-Banasik i Ewelina Wilkos, Nowa Era Sp. z o. o. 2017 r.
Grupa wiekowa: 4 - latki; 
ENGLISH PLAY BOX 2, autor: Dorota Sikora-Banasik i Ewelina Wilkos, Nowa Era Sp. z o. o. 2017 r.
Grupa wiekowa: 3 - latki; 
ENGLISH PLAY BOX 2, autor: Dorota Sikora-Banasik i Ewelina Wilkos, Nowa Era Sp. z o. o. 2017 r.